fbpx

Coronamaatregelen op kamp: veel gestelde vragen

 

Deze vragen werden opgesteld na de bekendmaking van de opgelegde regels vanuit de overheid voor de zomer van 2021. De regels in kwestie zullen in werking treden vanaf 25 juni 2021.

Die regels houden in dat we vanaf 25 juni zomerkampen en cursussen mogen organiseren in contactbubbels van 100 deelnemers, exclusief begeleiding. Overnachtingen zijn toegestaan. Dat betekent dus dat alle zomerkampen en cursussen in de zomer van 2021 mogen doorgaan. We zijn alvast hoopvol om onze kampen te kunnen blijven organiseren doorheen de hele zomer en het najaar dat daarop volgt. De kampploegen zijn intussen begonnen met het voorbereiden van de meest spectaculaire activiteiten!

Inschrijven is dus de boodschap. Kan een kamp toch niet doorgaan? Dan wordt het volledige inschrijvingsgeld terugbetaald. 

Heb je nog een vraag die hier niet tussen staat? Stuur dan een mailtje
naar
info@kena.be.

 

Voor meer algemene vragen kan u terecht op deze pagina.

Wat als mijn kind enkele dagen voor vertrek ziekteverschijnselen heeft?

Indien je kind (of iemand uit jullie directe omgeving) symptomen heeft van een mogelijke corona-besmetting, kan het niet mee op kamp. In dat geval bezorgt u ons een doktersbriefje en wordt deze annulering beschouwd als een geval van overmacht.

Gelieve ons spoedig op de hoogte te brengen via info@kena.be, 089/36 45 31 of in geval van nood op ons noodnummer 0498 57 33 79.

Mag mijn kind mee als het zelf corona heeft gehad of in contact is gekomen met een besmet persoon?

Ja, je kan mee, maar je moet wachten tot minimum een week na de diagnose  en minimum 3 dagen geen klachten hebben gehad. Als iemand uit je familie Corona heeft gehad, moeten er 14 dagen zitten tussen de laatste contacten met een persoon die Corona had op dat moment van contact.

Is social distancing van toepassing tijdens het kamp?

Elk kamp wordt opgesplitst in bubbels van maximaal 50 personen exclusief begeleiding. Bij Kena zijn de deelnemers en begeleiding van het kamp 8 tot 12 jaar en 12 tot 16 jaar twee aparte bubbels. 

Binnen die bubbel moet je kind geen anderhalve meter afstand houden. De activiteiten kunnen gewoon doorgaan met contact tussen de deelnemers van dezelfde bubbel. Er wordt gespeeld, gegeten, geslapen, gedanst, geknutseld… binnen de eigen bubbel en zonder contact met de andere bubbel(s). Geen social distancing dus binnen de bubbel wel bubbel distancing!

We zullen dit jaar externen enkel toelaten op het domein mits duidelijke afspraken en met het dragen van een mondmasker.

Moet mijn kind een mondmasker dragen tijdens het kamp?

Binnen de bubbel van je kind is dat niet nodig. Bij Kena zijn de deelnemers en begeleiding van het kamp 8 tot 12 jaar en 12 tot 16 jaar twee aparte bubbels. Tijdens het kamp houden we de twee groepen strikt gescheiden. We zullen zo weinig mogelijk externen toelaten op het domein.

Heeft je kind een wond die verzorgd moet worden? De begeleider doet dat met een mondmasker en eventueel handschoenen aan. Je kind zelf moet er geen dragen.

Iedereen is verplicht om een mondmasker te dragen aan de bushalte en op de bus. Word je rechtstreeks naar ons kampdomein gebracht? Dan dragen ouders en begeleiders een mondmasker. Kinderen die op kamp komen hoeven dit niet te dragen.

Welke maatregelen worden er genomen qua hygiëne?

Bij Kena zorgen we er altijd voor dat alles en iedereen proper blijft. Dit jaar zorgen we er echter voor dat de deelnemers extra veel hun handen wassen en hoesten/niezen in hun elleboog. We zorgen er ook voor dat de gebouwen steeds goed verlucht worden. Een mondmasker dragen is verplicht op de bus en bij aankomst en vertrek in Heuvelsven. Contact tussen deelnemers van -12, +12 en keuken wordt vermeden. Een knuffel gaan geven aan je kleine broer bij de -12 zit er dus niet in dit jaar. Ook geen gemeenschappelijke activiteiten dit jaar.
Materiaal wordt zo veel mogelijk ontsmet tijdens voor en na het kamp.

Moet ik beschermingsmateriaal voorzien?

Wij voorzien de nodige hygiëne middelen, die hoeft u niet te voorzien. Indien een mondmasker vereist is voor het busvervoer, vragen wij u dat – indien u herbruikbare mondmaskers heeft voor uw kind – deze meegeeft op kamp. Wij zullen echter ook wergwerpbare mondmaskers voorzien indien dit nodig blijkt voor het busvervoer.

Hoe wordt het busvervoer geregeld?

Dit wordt momenteel bekeken met de overheid en de busmaatschappij.

Hoe wordt het afzetten en ophalen van je kind geregeld?

Dit communiceren wij eens de afspraken met de busmaatschappij duidelijk zijn. We zullen ervoor zorgen dat we jullie op voorhand zo goed mogelijk op de hoogte brengen.

Wat als mijn kind ziek wordt op kamp?

Er wordt een vaste procedure gevolgd wanneer een kind ziek wordt. De begeleiders voorzien een quarantaine ruimte op de locatie waar je kind dan apart gezet kan worden wanneer er vermoeden van besmetting is. Ze nemen contact op met een huisarts in de buurt. De huisarts zal de groep adviseren m.b.t. te ondernemen stappen.

Dit wil o.a. zeggen dat je als ouder of opvoeder kan gevraagd worden je kind op te halen. Hou hier dus zeker rekening mee. Kinderen (en ook begeleiders/omkadering…) die ziek zijn horen niet thuis op het kamp, en worden dus in quarantaine geplaatst en zo snel mogelijk opgehaald.

Wie uitgeput is, heeft meer kans om ziek te worden. Om dat te vermijden, zorgen begeleiders ervoor dat iedereen genoeg kan uitrusten.

Als blijkt dat jouw kind corona heeft (gehad) wordt je nadien gecontacteerd door de tracing inspecteurs, geef hen alle nodige informatie.

Ben ik verzekerd als ik corona krijg op vakantie?

Corona valt niet onder de verzekering van Kena maar het valt onder de ziekteverzekering van de deelnemer/ouder zelf.

Ondanks het feit dat de kampen in België mogen doorgaan, zie ik mijn kind liever niet op vakantie vertrekken, kan ik nog annuleren?

We begrijpen dat dit voor iedereen een speciale situatie is, daarom rekenen wij dit jaar geen annuleringskost of administratievergoeding aan. Bij annulatie kan ervoor gekozen worden om het bedrag voor een volgend kamp te gebruiken, of om het bedrag volledig teruggestort te krijgen. Wel vragen we om de beslissing tijdig te communiceren, zodat we alle plekjes kunnen vullen.

Ik ontving de factuur voor mijn nieuw kamp en betaalde reeds een geannuleerde kamp of cursus, wat moet ik doen?

Bij een annulatie van een kamp, kan er gekozen worden om het bedrag te houden voor een volgende kamp, of om het volledige bedrag terug te krijgen. Indien er nog een openstaande factuur is voor een ander kamp, wordt de betaling automatisch overgezet naar dit kamp.

Bij Kena werden enkel de paascursus en het lentekamp (8 – 12j) geannuleerd.

Mag mijn kind deze zomer naar verschillende jeugdwerkingen gaan?

De ene dag naar het jeugdhuis en de andere dag naar het speelplein? Virologen raden aan om per week voor één werking te kiezen en zo zoveel mogelijk binnen dezelfde bubbel te blijven.

Mag je kind dan de ene week naar het jeugdhuis en de andere week op kamp met de jeugdbeweging? Dat kan zeker, beperk in tussentijd wel de bubbels waarin je kind contacten heeft zo veel mogelijk. En wees alert voor symptomen.

Laat je kind dus zeker genieten van de zomer, laat het gerust met verschillende organisaties op kamp of naar activiteiten gaan maar wissel niet af tussen activiteiten binnen één week.

Het antwoord niet gevonden?

JVC Heuvelsven
Heuvelsven 1
3650 Dilsen-Stokkem
089/36 45 31
info@kena.be

Rekeningnr: BE24 3630 0470 4338

Tussen 09u00 en 12u00 op maandag en donderdag is er iemand aanwezig op het secretariaat.

Je kan ook steeds 24/24u telefoneren en een boodschap achterlaten met duidelijke vermelding van uw naam en telefoonnummer.

 

Contacteer ons