Op zoek naar een waardevolle samenwerking voor uw werknemers?

Kena zorgt ervoor!

kamp 8-12

Kena biedt aan uw personeelsleden:

 • Een korting van 10% op de inschrijvingsprijs van al onze kampen (uitgezonderd vormingen).
 • Een kwalitatieve opvang voor de kinderen van uw werknemers.

 

Wat verwachten wij?

 • De bekendmaking van ons aanbod via al uw communicatiekanalen.
 • Een engagementsverklaring waarbij  u akkoord gaat met een samenwerking van één jaar, telkens stilzwijgend verlengbaar.

Looking for a valuable partnership for your employees?

Kena is the answer!

Kena offers your staff:

 • A 10% reduction on the price of our camps (exception of our formations).
 • A memorable time for the kids of your employees.

 

What do we expect from you?

 • Publication of our activities via all your communication channels.
 • A declaration of our partnership in which you agree to a commitment of one year, which is implicitly renewable.
kampen 12 tot 16

Cherchez-vous une collaboration de valeur pour vos employés?

Kena s’y engage!

Kena offre à votre personnel:

 • Une réduction de 10% sur le prix de tous nos camps (les formations ne sont pas comprises).
 • Une expérience incroyable pour les enfants de vos employés.

 

Qu’est-ce que nous attendons?

 • La promotion de nos différentes activités par tous les canaux de communication dont vous disposez.
 • Une déclaration de collaboration par laquelle vous confirmez un partenariat d’un an avec Kena et également une possibilité d’extension de manière implicite.

Contacteer ons

Onze huidige partners