fbpx

Missie & visie

Onze missie

De stille natuur van Heuvelsven is de plek waar jongeren bij Kena thuiskomen en thuis zijn. Kena zorgt voor een veilige thuishaven waar jongeren zich welkom voelen. Deze positieve en open sfeer creëert kansen om zichzelf en anderen te ontmoeten.

Kena boost het zelfvertrouwen van haar deelnemers waardoor ze uitgroeien tot zelfbewuste jongeren. Jongeren kijken hierdoor positiever naar zichzelf en de toekomst en dragen actief bij aan een betere leefomgeving. Door haar unieke sociaal-inclusieve werking inspireert ze haar deelnemers, de jeugdsector en de samenleving.

Lees hier meer over ons pedagogisch project. 

Onze visie

Kena biedt jongeren activiteiten aan in een unieke omgeving waarin ze zich goed en veilig voelen. Dit zijn onze sterktes:

Verbondenheid in een positieve sfeer

Kena geeft jongeren de ruimte om te groeien als persoon. Hierbij staat de ontplooiing van eigen talenten in verbondenheid met anderen centraal. Samenleven in een superdiverse groep zien we als een uitdagend proces in gemeenschapsvorming. De ruime, stille en natuurlijke omgeving waarin dit gebeurt, zorgt voor een oase van vertraging en inspiratie.

Uniek pedagogisch project

Kena laat zich inspireren door het Lasalliaans pedagogisch project met als uitgangspunt dat opvoeding en vorming het best gebeuren in een warme en gezellige omgeving. In ons aanbod jeugdvakanties vertalen we dit concreet door te kiezen voor:

 • Een permanente voorbeeldfunctie van alle monitoren
 • Een evenwichtige en gezonde dagstructuur met actie, onthaasting en stiltebeleving
 • Zingeving en spiritualiteit
 • Groepsbeleving in spel, sport en natuurbeheer
 • Warme en hartelijke omgangsvormen
 • Een warme en veilige leefomgeving
 • Groei waarin ook fouten gemaakt mogen worden
Kwaliteit

Kena zet in op kwaliteit en kiest daarom bewust voor:

 • Goed opgeleide monitorenploegen met een ruime technische bagage
 • Monitoren die bewust een vrijwillig engagement aangaan van dienstbaarheid aan jongeren
 • Een actief streven naar sociale inclusie en sociale rechtvaardigheid
 • Gelijkwaardig samenleven
 • Zinvolle vrijetijdsbesteding vol uitdaging en plezier
 • Het doorgeven van ervaring en kennis om zulke activiteiten te organiseren
 • Kwaliteitsvolle vormingsinitiatieven om te leren animeren en pedagogische competenties te ontwikkelen
Soberheid & eenvoud

Het (her)ontdekken van jezelf en anderen gebeurt wanneer je vrij bent en de tijd hebt om te focussen op wat echt belangrijk is. Een sobere omgeving en eenvoudige leefgewoonten zorgen voor een positieve omgang. Een voorspelbaar dagschema, digitale detox en voldoende nachtrust brengen het beste in jongeren naar boven. Door ze positief te benaderen en ze de bevestiging te geven die ze nodig hebben, schitteren ze.

Versterken & vertrouwen

Kena besteedt extra aandacht aan kinderen of jongeren, die opgroeien in een kwetsbare maatschappelijk omgeving. Door iedereen de kans en ruimte te geven om te groeien en bij te dragen aan de groepssfeer, worden er grenzen verlegd. Zo draagt Kena actief bij aan het algemeen welzijn door het ontwikkelen van zelfzorg bij kinderen, jongeren en haar vrijwilligers. Vertrouwen schenken effent het pad voor engagement waarbij ieder, met zijn of haar talenten, een bijdrage levert aan de kampen in het bijzonder of aan de werking in haar ruimere zin.

"Kena voelt voor mij als een tweede thuis. De samenhorigheid die er heerst zorgt er steeds voor dat ik mezelf kan zijn!"

Sofie, deelnemer